Сдружение

Сдружението

Българско сдружение "Рила" е регистрирано дружество с идеaлна цел, в съда в град Бремен под името RILA Bremen e.v.

Дружеството има за цел да създаде една здрава българска общност. Да събира българите , да им помага да се интегрират. Да ръководи българското училище „Аз съм българче“, където децата да учат своя език и да познават своите корени.

Управителен съвет на сдружение „Рила“

Йорданка Захариева - председател

Елица Шенг - заместник председател

Членове на управителния съвет

Георги Георгиев

Дейности:

Българско училище

"Аз съм българче"

Бремен

Бремерхафен

Вилдесхаузен

Делменхорст

Танцов състав

"Заедно"

Детска градина

„Слънчице“

всяка събота от 10:00 до 13:00

Berliner Freiheit 10

28327 Bremen


всяка неделя от 9:30 до 14:30

Friedrich-Ebert-Straße 25

27570 Bremerhaven


всяка неделя от 9:30 до 14:30

Dr.-Eckener-Str. 14

27793 Wildeshausen


всяка събота от 14:30 до 18:30

Oldenburger Straße 8

27753 Delmenhorst


всяка събота от 10:30 до 12:30

Berliner Freiheit 10

28327 Bremen


всяка събота от 10:00 до 12:30

Berliner Freiheit 10

28327 Bremen