Начало

RILA Bremen e.v

Да съхраним българското! Да не забравяме:

„ Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме!“   

Васил Левски

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ „РИЛА“

ТЪРСИ

музиканти на всички инструменти и на всякаква възраст,...

ПЕВЦИ и ПЕВИЦИ,

малки и големи.

Нека всеки ,който има талант и носи българското в сърцето си , да се свърже с нас.

Къде да ни намерите?

На тел: 0152 140 150 46

или на адрес:

Berliner Freiheit 10

28327 Bremen

всяка събота от 10 до 13 часа.

Новини

България,свири,пее и танцува
Специална оферта
Шекспир